0
Je winkelwagen

Privacy Policy

Janne Terink Edelsmid Website Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 4 december 2020

Janne Terink Edelsmid (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert  https://janneterink.nl  de “Site”, en we zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy en veiligheid van de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers en bezoekers. informatie. Dit privacybeleid (“beleid”) informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van de site. Onze privacyprocedures zijn geïmplementeerd om te voldoen aan de nationale privacywetgeving.

Kennisgeving en verzameling

Tijdens het gebruik van onze site kunnen we u vragen om ons bepaalde informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. “Persoonlijke informatie” is alle informatie die identificeerbaar is met u als individu.

Persoonlijke informatie die we verzamelen, kan zijn:

 • Naam
 • Postadres
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Creditcard- of factuurgegevens / kredietgeschiedenis

Persoonlijke informatie omvat echter niet uw naam, bedrijfstitel of zakelijk adres of zakelijk telefoonnummer in uw hoedanigheid van werknemer van een organisatie. Janne Terink Edelsmid zal persoonlijke informatie alleen op eerlijke en wettige wijze verzamelen. Het verstrekken van persoonlijke informatie is vrijwillig.

Janne Terink Edelsmid verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om verantwoorde commerciële relaties met klanten aan te gaan en te onderhouden en om doorlopende diensten te verlenen
 • Om de behoeften en voorkeuren van klanten te begrijpen
 • Marktdiensten ontwikkelen en verbeteren
 • Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten
 • Om kandidaten en sollicitanten te evalueren die persoonlijke informatie aan ons hebben verstrekt met het oog op arbeidsoverwegingen
 • Om op uw vraag te reageren wanneer u contact met ons opneemt, kunt u een download aanvragen of een demo aanvragen
 • Om u onze nieuwsbrief te sturen wanneer u zich hiervoor aanmeldt, of u meldt zich aan om op de hoogte te blijven
 • Om u in te schrijven voor evenementen en conferenties
 • Om uw mening en feedback te verzamelen door middel van enquêtes
 • Om u te adviseren over nieuwe producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn (op voorwaarde dat u ervoor kunt kiezen geen uitnodigingen of direct mail van ons te ontvangen door uw voorkeur aan te geven zoals hieronder uiteengezet onder Contact)
 • statistische analyse
 • E-mail nieuwsbrieven
 • Ander gebruik zoals toegestaan ​​of vereist door de toepasselijke wetgeving

Tenzij vereist of toegestaan ​​door de wet, zullen we uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of vrijgeven voor een nieuw doel dat hier niet wordt vermeld.

In bepaalde omstandigheden kan de Janne Terink Edelsmid-site informatie verzamelen van personen jonger dan 13 jaar. Zoals vereist door de wet, zullen we ouders direct op de hoogte stellen voordat we informatie verzamelen en de verifieerbare toestemming van de ouder ontvangen.

 • Janne Terink Edelsmid zal van een kind niet eisen dat het meer informatie vrijgeeft dan redelijkerwijs nodig is om deel te nemen aan een activiteit;
 • Ouders kunnen de persoonlijke informatie van hun kind inzien, ons opdracht geven deze te verwijderen en weigeren verdere verzameling of gebruik van de informatie van het kind toe te staan;
 • Ouders kunnen instemmen met het verzamelen en gebruiken van de informatie van hun kind, maar nog steeds geen openbaarmaking aan derden toestaan, tenzij dat deel uitmaakt van de service (bijvoorbeeld sociale netwerken);
 • Voor meer informatie over onze privacyprocedures kunt u contact met ons opnemen via:

Keuze en toestemming

Voordat u uw toestemming verkrijgt, zal Janne Terink Edelsmid de keuzes beschrijven die voor u beschikbaar zijn en impliciete of expliciete toestemming verkrijgen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens, behalve in bepaalde situaties die anders zijn toegestaan ​​door de wet. Waar het redelijk is om dit te doen, kunnen we vertrouwen op uw impliciete toestemming. Anders vertrouwen we op de uitdrukkelijke toestemming die we rechtstreeks van u hebben ontvangen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen of te gebruiken, bijvoorbeeld het verzamelen van uw persoonlijke gegevens als u zich abonneert op een nieuwsbrief op de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen door contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Janne Terink Edelsmid via:  janne@janneterink.nl

Gebruik en bewaring

Janne Terink Edelsmid beperkt het gebruik van persoonlijke informatie tot de doeleinden die in dit beleid worden vermeld en waarvoor de persoon impliciete of expliciete toestemming heeft gegeven. We bewaren persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om de vermelde doeleinden te bereiken, behalve met toestemming van het individu of zoals vereist door de wet.

Persoonlijke informatie die door gebruikers aan ons wordt verstrekt, wordt voornamelijk op internationale servers opgeslagen

Janne Terink Edelsmid zal persoonlijke informatie die niet langer nodig is, vernietigen.

Openbaarmaking aan derden

Janne Terink Edelsmid geeft geen persoonsgegevens door aan derden of dienstverleners.

Toegang

Janne Terink Edelsmid geeft individuen toegang tot hun persoonlijke gegevens voor herziening of update. Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens om de juistheid te betwisten of deze wilt bijwerken om de volledigheid te garanderen, kunt u een e-mail sturen naar  janne@janneterink.nl . We zullen binnen 30 dagen na ontvangst van een toegangsverzoek reageren. Als we onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens niet volledig kunnen scheiden van die van een andere persoon, kunnen we u geen toegang geven tot uw gegevens.

Kwaliteit

Janne Terink Edelsmid zal ernaar streven om een ​​nauwkeurige en volledige registratie van uw persoonlijke gegevens bij te houden voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, kunt u contact met ons opnemen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en stappen te ondernemen om deze te verifiëren, bij te werken en te corrigeren.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Zoals veel sites gebruiken we “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of uit te schakelen of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze site niet kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies.

Beveiliging voor privacy

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Janne Terink Edelsmid beschermt persoonlijke informatie tegen ongeoorloofde toegang in overeenstemming met vastgesteld beleid en procedures. Informatie wordt beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de gevoeligheid van de informatie.

Monitoring en handhaving

Janne Terink Edelsmid ziet toe op de naleving van haar privacybeleid en -procedures. Gebruikers kunnen privacyklachten en geschillen indienen door contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Janne Terink Edelsmid via  janne@janneterink.nl,  die verantwoordelijk is voor onze privacynaleving. Elke klacht in verband met privacy wordt erkend, gedocumenteerd en onderzocht, waarbij de resultaten aan de klager worden verstrekt. Als de klacht gegrond wordt bevonden, zullen naar aanleiding daarvan passende maatregelen worden genomen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 4 december 2020 en zal van kracht blijven, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen ervan in de toekomst, die onmiddellijk van kracht zullen worden nadat het op deze pagina is geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Als u de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen erkent en dat u ermee instemt zich te houden aan en gebonden te zijn aan het gewijzigde privacybeleid.

Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een prominente kennisgeving op onze website te plaatsen.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:   janne@janneterink.nl
0
  0
  Winkelmand
  De mand is leegTerug naar de winkel